Programmering

Sosiale nettverk App.net å stenge, åpen kildekode plattformen

App.net, mikrobloggtjenesten som ble lansert som et alternativ for betalte abonnenter til annonsestøttede systemer som Facebook og Twitter, har besluttet å lukke dørene og frigjøre programvaren som åpen kildekode.

I et blogginnlegg oppga App.net avtagende inntekter - mangel på abonnenter - som årsak til nedleggelsen. Brukere har frist til 14. mars for å eksportere dataene sine, og på et tidspunkt (det har ikke blitt spesifisert når) blir all koden som ligger til grunn for App.net utgitt som åpen kildekode.

Prosjektet ble ansett som en modig idé, men det var i strid med den aksepterte økonomien i sosiale nettverksprosjekter. Den valgte å bare delvis åpne kildekoden og genererte ikke nok kritisk masse til å gjøre den selvforsynt.

Hvis du bygger den, vil de komme - eller vil de?

Den opprinnelige ideen bak App.net, som Simon Phipps forklarte i en skeptisk blogg fra 2012, var å crowdfund et forsøk på å lage en meldingsplattform som kunne være vert for mange slags apper, med Twitter-lignende mikroblogging som en av de mest fremtredende. Siden brukere betalte for privilegiet å få tilgang til tjenesten, ville det teoretisk være immun mot de etiske vanskelighetene med en annonsestøttet tjeneste. Det var også ment å være mer tiltalende for utviklere frustrert over Twitters verktøy.

Etter en første interesseopplevelse hadde App.net i 2014 nok kunder til å forbli online, men ikke ansette heltidsansatte. Selskapet hadde valgt å åpne bare en del av kodebasen og ble oppfattet som uvillig til å forplikte seg helt til en åpen kildekodemodell og dermed stimulere til videre adopsjon.

App.net tilnærming sto i kontrast til Diaspora, et annet open source sosialt nettverksprosjekt. App.net hadde en sentral del av lukket, vert infrastruktur for å kjøre tjenesten, med en rekke åpne prosjekter som kjørte på toppen av den. Diaspora ga all koden som åpen kildekode, men overlot byrden med å kjøre den til brukere (noen av dem har levert hosting for Diaspora-noder som en tjeneste).

Verken App.net eller Diaspora tiltrukket et stort publikum - inkludert utviklerne som var ment å være de primære brukerne og evangelistene for disse systemene.

Undervurder aldri treghetskraften

Til tross for sin kommersielle natur er Twitter fortsatt et hovedsted for devs for å få kontakt med hverandre og få raske svar på utropte spørsmål. For de fleste som ble målrettet av App.net, oppveide den umiddelbare bruken av Twitter - og det faktum at alle allerede brukte den - enhver bekymring for plattformens kommersielle natur.

App.net's nedleggelsesvarsel antydet at selskapet innså at det hadde banket for tungt på utviklere som drivere av virksomheten, i stedet for lekebrukere. "Til slutt klarte vi ikke å løse problemet med kylling og egg mellom programutviklere og brukeradopsjon av disse applikasjonene," skrev App.net-grunnlegger Dalton Cadwell. “Vi så for oss et utvalg av differensierte, raskt voksende tredjepartsapplikasjoner som ville opprettholde antallet som trengs for å få virksomheten til å fungere. ... [B] den opprinnelige spenningen endte ikke til slutt til et stort nok utvalg av kunder for utviklerne. "

En mulig modell for hva App.net hadde i tankene er Box. Det bedriftens lagringsselskap har fokusert på å tilby API-er for utviklere, slik at bedrifter kan bygge sin egen lagrings- og innholdsadministrasjonsfunksjonalitet, med regelverksoverholdelse som allerede er innebygd i plattformen. Box fungerer fordi den adresserte et reelt behov og ga håndgripelige bekvemmeligheter; for de fleste var App.net-verdien mer tåkete.

Det neste (og siste) trinnet for App.net er å tilby all sin infrastruktur som åpen kildekode. Tidligere åpnet selskapet nøkkelprosjekter som kjørte på toppen av tjenesten, for eksempel alfa-mikrobloggingklienten, men ikke den fulle underliggende plattformen. En mulighet er at App.net går i samme retning som Diaspora - med muligheten til å være selvhost, på omtrent samme måte som en WordPress-installasjon.

Vil folk slippe Twitter for et indie, bootstrapped alternativ? Sannsynligvis ikke når Twitter forblir allestedsnærværende, lett og allerede befolket av menneskene de vil nå. Det mer sannsynlige scenariet er at andre vil omplassere App.net-koden til et nyttig alternativ - for eksempel en DIY-serviceplattform - og lagre delene til andre prosjekter. Den store leksjonen er at det tar mer enn å tilby et alternativ for å få folk til å bytte til det.