Programmering

GitHub konverterer Atom-teksteditoren til en IDE

Atom, GitHubs tekstredigerer bygget på Electron-rammeverket, blir utstyrt med IDE-lignende evner som en forløper for å gjøre redaktøren til en fullverdig IDE.

Det første trinnet i Atoms overgang fra tekstredigerer til IDE er en valgfri pakke med funksjoner utviklet med Facebook kalt Atom-IDE.

Pakken inkluderer:

  • smartere kontekstbevisst automatisk fullføring
  • en oversiktsvisning
  • gå til definisjon
  • evne til å finne alle referanser
  • sveve for å avsløre informasjon
  • advarsler (diagnostikk)
  • dokumentformatering

Den første utgivelsen har pakker for TypeScript, Flow, JavaScript, C # og PHP. Disse pakkene bruker språkservere til å analysere kode og prosjekter. GitHub slutter seg dermed til andre selskaper som Microsoft og Red Hat som har støttet språkserverprotokollen. Støtte er sannsynligvis senere for Rust, Go og Python.

GitHub sier at hvis det eksisterer en språkserver for et språk, er det enkelt for utviklere å lage sin egen Atom-IDE-pakke som utnytter den ved å bruke NPM-biblioteket til Atom-språkklienten. Dette gir vanlig automatisk oppkobling til hovedfunksjoner, samt hjelpeverktøy som nedlasting av støttefiler og konverteringer.

For å komme i gang med Atom-IDE, må utviklere hente frem Atoms dialogboks for installeringspakke, deretter søke etter og installere atom-ide-ui-pakken for å aktivere IDE brukergrensesnitt og installere nødvendig språkstøtte, for eksempel ide-typescript, ide- flytype, ide-csharp, ide-java og ide-php.